dilluns, 27 de setembre de 2010

Construcció d'un felli


Núria Ayala
Per a construir el meu joc de felli he necessitat:
 • Fullola
 • Escaire
 • Cartabó
 • Retolador
 • Permanent
 • Llápis
Vaig agafar un tros de fullola de 30 x 30 cm.
Hi vaig deixar un marge de 5 cm. Amb un escaire i un cartabó vaig marcar les línies amb un llapis i després ho vaig repasar amb un retolador permanente.
Les fixes les vaig fer de goma amb l’ajuda d’un trepant.

  
  

Awalé


Biel Pubill Soler
Es tracta d'un joc molt conegut a l'Àfrica septentrional i que forma part d'una extensa família de jocs coneguts amb el nom de mancala (entre aquests hi trobaríem l'owari, el kalaha, el bantumi, hus...).
Com deia un bon amic meu, aquest és un joc molt senzill de jugar però molt difícil de guanyar. Dit d'altra manera, la mecànica del joc és fàcil però per a guanyar cal rumiar i calcular força.

 • En síntesi direm que es disposa d'un taulell de joc, de dues fileres que contenen, cadascuna, 6 forats. Cada filera correspon a un dels dos jugadors.
 • En cada forat hi ha, en iniciar-se el joc, 4 llavors -per tant, damunt el tauler hi ha 48 fitxes, 24 per jugador-.
 • El jugador que inicia el joc ha d'escollir qualsevol dels seus 6 forats, agafar tot el contingut de llavors -en iniciar-se el joc serà de 4- i anar sembrant una llavor tot deixant-ne una en cada forat que trobarà seguinr el sentit contrari de les agulles del rellotge. Aquesta acció es va repetint entre els dos jugadors, ara un, ara l'altre.
 • En el moment en que un jugador deixa la seva darrera llavor en un forat del camp contrari, i en deixar-la hi queden 2 o 3 llavors, aleshores les recull i se les queda. Així mateix, si en el forat del costat en queden també 2 o 3 també se les quedaria.
 • El joc continua així fins que en el taulell de jocs no resten llavors o bé un dels dos jugadors no pot sembrar.
Per a saber-ne més: awalé

Josep Rey Cases
És un joc que es practica a molts països d’Africa, en particular del nord del ontinent. A mi em resulta molt divertit. El taulell de joc el formen 2 fileres, paral·leles, de 6 cavitats. Dins de cadascuna hi posem 4 llavors per forat. Un cop posats s’inicia el joc.
Es va sempre en direcció contrària a les agulles del rellotge. En el moment que deixes una llavor al camp contrari i en queden  2 o 3, te les quedes, i si darrere també n’hi ha 2 o 3 també te les quedes, i així successivament fins que no queda cap llavor.

Laia Ferrús i Irene Sabaté
Si vols saber més coses sobre l'awalé i vols jugar pots entrar a: 

dimecres, 22 de setembre de 2010

Felli

Josep Rey i Cases
Joc antic de 1500 anys. El felli és semblant a l’alquerc. Es tracta de dibuixar a un paper mateix, una figura semblant a un rellotge de sorra. Aquest farà la funció de taulell. Les fitxes poden ser qualsevol objecte, 6 per jugador.
Un cop col·locades en cada costat i deixant el punt d'intersecció lliure, el primer que s’ha de fer és moure qualsevol fitxa. Les fitxes es mouen endavant, endarrera, cap als laterals i s'elimina al contrari saltant per damunt. A diferència de l'alquerc en el felli quan s'arriba al final del camp contrari la fitxa esdevé dama i per desplaçar-se no cal que vagi, necessàriament, d'intersecció en intersecció.
Quan una fitxa es pot eliminar i no es fa es bufa es treu del tauler.

Laia Ferrús Vicente
El felli és un joc molt senzill i fàcil de jugar. Per jugar ens podem crear nosaltres un taulell.  Alguna manera de fer-ho és amb fullola, cartró, plàstic o amb paper. Per jugar al felli apart del tauler necessitem 10 fitxes (5 per a cada jugador). 
El tauler està format per dos triangles equilàters units per un vèrtex. Pel vèrtex es traça una línia vertical, i entremig de cada triangle es traça una horitzontal de manera que formi la meitat del triangle. Cada triangle és d’un jugador i es col·loquen les 5 fitxes a tots els punts on dos línies es toquen, excepte el vèrtex per on els dos triangles s’ajunten.
Les fitxes es poden moure en diagonal, horitzontal o vertical. L’objectiu del joc és menjar-se les fitxes del contrari. Per aconseguir-ho has de moure les fitxes en horitzontal, vertical o diagonal i passar per damunt i a continuació quedar-se a una casella buida. Si hi ha un moment en que el jugador no s’ha menjat la fitxa, la fitxa es treu del tauler, és a dir, es bufa.
El jugador que es queda sense fitxes perd, és a dir, guanyar el que en té més.

Peralikatuma


Awithlaknannai

Laia Ferrús Vicente
Els jugadors col·loquen les fitxes als costats, un al dret i l’altre a l’esquerre del tauler. Cadascun té 11 fitxes, un jugador d'una manera i l’altre diferent.
Les fitxes es poden moure en diagonal (com està marcat en una línia) i cap dins del tauler.
Els jugadors tenen un ordre, que pot ser sortejat o simplement acordat entre ells.
Les fitxes s'eliminen en el moment en que hi ha una fitxa entremig d'un moviment que vols fer, és a dir, si hi ha una fitxa situada enmig de la diagonal que tu tens la fitxa, llavors al passar a  l'altre extrem de la diagonal, la fitxa és eliminada.
Si és el torn d'un jugador i té l’oportunitat de menjar-se una fitxa i no ho fa, i l’altre jugador se’n adona, ha de dir: bufada. Bufada vol dir, que al jugador que no li han eliminat la fitxa, quan ho podien fer, ha de treure una fitxa de tauler de l’altre jugador.
Guanya el jugador que ha capturat més peces.


Núria Ayala
Per a construir-lo he necessitat:
 • Fullola
 • Cartabó
 • Escaire
 • Llápis
 • Retolador Permanent
Vaig agafar un tros de fullola de 30 x 30 cm.
Em vaig deixa un marge vertical de 3 cm i horitzontal de 10 cm.
Amb un escaire i un cartabó vaig fer els rombos amb llapis, i després ho vaig repassar amb un retolador permanente de color blau.

Construcció d'un alquerc


Irene Sabaté Torreblanca
Vaig agafar una caixa de cartró que me la va donar la meva tieta. La vaig retallar i amb un bolígraf vaig fer el dibuix del joc de l’alquerc. Com a fitxes he anat recllint un munt de peces que poden servir per a molts jocs: peces de polseres, tapa del “calippo”, vaques petites, botons, pedres, fesols, monedes...

 
Núria Ayala 
Per a construir-lo he necessitat:
 • Fullola
 • Cartabó
 • Escaire
 • Llápis             
 • Retolador Permanent
Vaig agafar un tros de fullola i vaig tallar un quadrat de 30 x 30 cm.
Després vaig deixar un marge de 4 cm i amb l’ajuda d’un escaire i un cartabó vaig marcar amb llapis les línies. Tot seguit vaig repassar les linies amb un retolador permanent.

dimecres, 15 de setembre de 2010

Construïm un Molí de nou

L'alquerc


Josep Rey Cases
És un joc molt antic que s’assembla al tres en ratlla en la forma i em recorda al joc de dames per la manera de jugar.
Cada jugador té 10 fitxes que es posen en cada costat del tauler deixant, sols, l’espai central lliure. Sempre es va jugant alternativament, movent una fitxa qualsevol endavant, endarrera i en qualsevol direcció movent per les línies. Quan es troba una fitxa contrària es pot eliminar sols si no hi ha cap obstacle al darrere de la fitxa -com per exemple un altra fitxa o el límit del tauler.
Guanya qui captura abans les fitxes del contrari.
Laia Ferrús Vicente
El tauler és format per 4 quadrats, col·locats de manera que junts en formen un 5è de més gran. Marcats per les diagonals, meitats horitzontals i verticals. 2
Són necessàries 24 peces, 12 per un jugador, és a dir, d'una manera i 12 per l’altre jugador i d'una altra manera. Les peces d'un jugador són col·locades a un extrem del tauler de manera que formin dos fileres i ocupin dos llocs de la línia central més, l’altre jugador les col·loca als llocs oposats, però mai és pot col·locar una fitxa al mig.
S’estableix un torn, que poden decidir els propis jugadors o que s’estableix a sorts.
Els jugadors mouen la fitxa en una posició buida del tauler que ha d'estar unida per una recta del tauler. Si tens l’ocasió d'eliminar una fitxa, tens que passar per damunt de la fitxa contrària, i aquesta fitxa es traurà del tauler. Si hi ha un moment en que tens l’ocasió de capturar la fitxa i no ho fas, la fitxa estarà bufada i això voldrà dir que el jugador que no haurà aprofitat l’ocasió haurà de treure una fitxa del tauler.
Guanya el jugador que capturar totes les fitxes del oponent.


Construïm un marro, pixo, cago!

Aquí us presentem un parell de taulells d'aquest joc que hem construït. El primer és de la Núria Ayala que ens explica com ho ha fet:
Material:
Un regle
Un escaire
Fullola
Pintures
Permanent

Explicació: Vaig agafar un tros de fullola i amb l’ajuda d’un regle i d’un escaire vaig marcar un quadrat de 20 cm. Després amb una serra vaig tallar el quadrat. Amb una llima vaig polir tots els costats. Després el vaig pintar de color taronja per les dues cares, i a continuació vaig marca les línies amb un permanent.
Per fer les fitxes vaig agafar 3 botons i amb pintures els vaig pintar, uns platejats i les altres rojos.


Aquest segon exemple és de la Laia Ferrús que ha utilitzat unes fitxes molt originals: uns vaixells de paper.
Laia Ferrús Vicente
El marro pixo i cago es un joc de taula, també anomenat tres en ratlla.
El tauler pot està dibuixat de dos maneres amb tres fileres de 3 columnes de 3 quadres o amb dos línies diagonals, una de vertical i una de horitzontal que es toquin per un punt.
Per començar a jugar s’estableix un ordre ja sigui escollit pels jugadors o a l’atzar.
L’objectiu del joc és aconseguir tres fitxes en ratlla ja sigui horitzontalment, verticalment o en diagonal. Guanya el jugador que ho aconsegueixi abans.
He construït un marro pixo i cago per la classe de crèdit.
Primer vaig agafar una rajola quadrada de color negre. A continuació vaig marcar les línies amb llapis auxiliant-me amb un escaire i cartabó. Després vaig repassar les línies amb un subratllador de color gris metal·litzat.
Per jugar al marro pixo i cago, necessitem fitxes o peces, per això per donar-li una mica més d'originalitat vaig decidir fer vaixells amb paper de colors com a peces.

diumenge, 12 de setembre de 2010

Molí de nou


Remei Pujals Descarrega
Normalment es juga damunt un tauler de fusta on hi ha dibuixat un dibuix que veieu a la imatge, però també et pots fer el teu propi disseny utilitzant bosses de plàstic, cartró, cartolina... o dibuixat a terra.
Primer de tot es tenen que posar les 9 fixes de cada jugador, alternativament van posant, una a una.
Un cop posades totes les fitxes cada jugador va movent una peça intentant fer un tres en ratlla. Si ho aconsegueix treu una fixa qualsevol del contrincant. Perd qui es queda abans amb sols dues fitxes.

Marro, pixo, cago!

Josep Rey Cases
Un joc mol divertit per a passar el temps tranquil·lament. El tres en ratlla o marro consisteix en agafar tres fitxes per cada un dels 2 jugadors que hi ha.
Es dibuixa en un full mateix, un quadrat, i es fan unes línies com mostra la fotografia.
Fet això cada jugador, per ordre, agafa una fitxa i la posa damunt el tauler. Per a guanyar ha d’intentar posar les tres fitxes en línia.


Laia Ferrús Vicente
El marro pixo i cago és un joc de taula, també anomenat tres en ratlla.
El tauler pot està dibuixat de dues maneres, amb tres fileres de 3 columnes de 3 quadres o amb dos línies diagonals, una de vertical i una de horitzontal que es toquin per un punt.
Per començar a jugar s’estableix un ordre. L’objectiu del joc és aconseguir col·locar tres fitxes en línia recta, ja sigui horitzontalment, verticalment o en diagonal. Guanya el jugador que ho aconsegueix.

dijous, 9 de setembre de 2010

Presentació de Marro, pixo, cago!

Marro, pixo, cago! és el nom amb què es coneix, en alguns pobles de la Ribera d'Ebre com ara Ascó, el conegut joc del tres en ratlla.
A través d'aquest bloc tindreu l'oportunitat d'anar coneixent nombrosos jocs de tauler d'arreu del món així com d'altres jocs motrius i d'habilitat que anirem fent al llarg d'aquesta optativa.
Aquest bloc us ha de servir per a complementar la informació que donem a classe, incorporant tot de recursos que us puguin ser útils per a consultar l'origen o els llocs on més es practiquen aquests jocs, així com els diferents tipus de taulells i les nombroses varietats de formes de jugar.
El bloc l'anirem fent entre tots, i us servirà per:
 • trobar informació sobre els jocs proposats
 • seguir dia a dia, com una agenda, tot allò que fem a classe
 • disposar d'un banc d'imatges que us ajudin a recordar els jocs i, si és el cas, completar els vostres dossiers
 • participar plegats en un projecte comú, col·lectiu, que ens ha de permetre fer més senzill el nostre treball
 • donar a conèixer allò que feu a les vostres famílies, als vostres amics i, per tant, serà un exemple per tot aquell qui consulti aquest espai
Què heu de fer?

 • enviar a aquest bloc les explicacions dels jocs que fem
 • descriure com heu construït els vostres taulers de joc
 • proposar adreces d'interès de webs i blocs que parlin de jocs d'arreu del món
 • enviar imatges curioses sobres jocs i esports d'arreu del món (extret de la premsa, postals, revistes...)
 • facilitar links que complementin les explicacions de les activitats que fem a classe
I aquells que consulteu aquest bloc us demanem que no us limiteu a la consulta. Ens agradarà saber la vostra opinió del què fem i us agraïrem que feu aportacions i suggeriments per ampliar i millorar el nostre bloc.
Gràcies a tots


Biel Pubill Soler
Professor educació física Institut de Flix