dissabte, 15 de desembre de 2012

Peralikatuma


Normes del joc: es col·loquen les fitxes. Un jugador comença movent, després l’altre i així successivament. Les fitxes es poden moure a totes direccions. S’elimina igual que amb les dames. Si un jugador pot eliminar una fitxa i no ho fa aquesta és eliminada. Perd el jugador que no liquiden fitxes.
Noé Montaña 
 
 
El joc de peralikatuma consisteix en eliminar totes les fitxes del company. Juguen dos persones, cada persona té 24  fitxes. Les fitxes poden anar de davant a darrere, de costat a costat.
Dolors  Sabaté Moya
 


Data límit: 4/01/2013

Felli


Es juga amb un tauler que són dos triangles ajuntats per les puntes, amb una línia al mig a cada triangle. Es necessiten 12 fitxes, 6 per a cada. Es mou d'una casella a una altra, pots anar cap davant, darrera, esquerra i dreta. Perd qui es quedi sense fitxes.
Borja Torres


Normes del joc: es col·loquen les fitxes. Un jugador comença movent, després l’altre i així successivament. Les fitxes es poden moure a totes direccions. S’elimina igual que amb les dames. Si un jugador pot matar una fitxa i no ho fa, aquesta es eliminada. Perd el jugador que no liquiden fitxes.
Noé Montaña 


El Felli és un joc en que poden jugar 2 persones. Cada persona té 5 fitxes. Solament es poden moure en línia recta i has d’anar eliminant les fitxes del contrari. Guanya el que es queda amb totes les fitxes del contrari.
Esther Filella

Data límit: 4/01/2013

Awithlaknannai

 
Tauler d’awithlaknannai, dotze fitxes de un color i dotze més d’un altre.
Jugadors: dos.
Normes del joc: es col·loquen les fitxes, un jugador comença movent, després l’altre i així successivament. Les fitxes es poden moure a totes direccions. S’elimina igual que amb les dames. Si un jugador pot eliminar una fitxa i no ho fa aquesta és eliminada i perd el jugador que no liquiden fitxes.
Noé Montaña 


Es juga amb un tauler que té 8 rombes i una línia que els uneix i passa pel mig. Es necessiten 24 fitxes, 12 per a cada jugador. Es comença ficant una fitxa al mig. S’elimina si una fitxa teva li passa per damunt de la fitxa del contrincant. Perd qui es queda sense fitxes.
Borja Torres
 
Data límit: 4/01/2013