divendres, 15 de març de 2013

Construcció del Tancar la caixa

 
Esther Filella

Per fer aquest joc he fet servir:
  • Un tapa de una caixa de sabates.
  • Cartolina de color blau cel.
  • Paper brillant elèctric de color blau.
  • Complements i pedreria.
  • Cartolina mida D4-A de color verd.
  • I un retolador permanent.
  • Cola
  • Dos daus
Primer agafes la tapa de la caixa de sabates, i recobreixes amb el paper brillant elèctric de color blau i l’enganxes. Tot seguit i per la part de dalt, al damunt, li enganxes cartolina de color blau cel i ho deixes assecar una estona.
Mentrestant agafes cartolina mida D4-A de color verd i fas quatre rectangles iguals i amb el retolador permanent escrius a cada rectangle els números 1 al 9. I ho col·loques a la tapa de la caixa de sabates.
I per acabar i fiques un llaç vermell i pedreria als laterals del llaç i col·loques 2 daus. I ja pots començar a jugar i disfrutar del teu propi joc.
Esther Filella
 
Laia Martí
Andrea Trujillo

Per a construir el meu joc de tancar la caixa vaig agafar un full i el vaig partir per la meitat, a un costat del full vaig retallar per a que em quedessin com a finestretes i després vaig pintar pel damunt i vaig escriure del número 1 al 9.
Andrea Trujillo
Irs Torres

He agafat una capsa de DOMINO i he enganxat un full en blanc per la part del darrere i per sobre. Per la part del darrere he ficat el nom del joc TANCA LA CAIXA. I per la part de dalt he ficat del 1 al 9 per davant i pel darrera i hi ho he retallat per a poder tindre els que em de tindre baixat i els altres aixecats, de diferents colors els nombres i les sumes...etc i les meves fitxes que en aquet cas són dos daus petitets de color marró.

Iris Torres


Núria Barbero

Vaig agafar una cartolina blanca i la vaig dividir en 9 parts, a cada part es fica un número del 1 al 9, en ordre. Cada part la vaig pintar d’un color. Damunt vaig ficar una cartolina tota llisa i la vaig tallar en 9 parts fins casi dalt de tot. Per dalt la vaig grapar perquè no es separes de l’altra cartolina.
Núria Barbero
 
Dolors Sabaté
Noé Montaña

Data límit: 22/03/2013

diumenge, 10 de març de 2013

3r Trimestre


Amb la construcció del jocs de tancar la caixa iniciem les activitats del 3r trimestre. Us recordo que, com en el trimestre anterior, és obligat presentar l’explicació dels jocs que anem fent dins el termini que s’indica al bloc.

·Qui no presenti aquestes descripcions serà valorat com exercici NO presentat
·La reincidència i acumulació de 3 fitxes no presentades serà motiu de falta.

Us animo, a partir d’aquest moment, a ser més constants i responsables amb la vostra feina.
Endavant!!!
 
Data límit: 15/03/2013

diumenge, 3 de març de 2013

Avaluació 2n trimestre curs 2012/13

Us recordo que aquells de vosaltres que no heu presentat les activitats al bloc heu de presentar un dossier que reculli totes les activitats, jocs i exercicis fets al llarg del 2n trimestre.
Us recordo, també, que NO pot haver cap exercici copiat del bloc ni de cal altre lloc, cal que cadascú de vosaltres expliqui amb les seves paraules les activitats realitzades.
Els jocs que ha de recollir el dossier són: awithalaknannai, felli, peralikatuma, pentominos, solitari anglès, pentalfa, claus, torre de hanoi, assalt, daus, tancar la caixa i ruleta.
El termini per a presentar el dossier és el proper DIVENDRES 8 de març.

divendres, 1 de març de 2013

Daus


Es col·loquen els daus dins el pot i un jugador comença tirant el daus tres vegades seguides. De cada tirada pot agarrar de cada número els daus que vol que han sortit iguals, si hi ha dos dosos per exemple agafa els dos dosos i no pot agafar després cap dos més, també pot agafar un dau sol. Després ho fan els altres jugadors. Més endavant també hi ha una bonificació si fas més de 60 punts -a la bonificació es fa una tirada extra-. Tot seguit hi ha quatre tirades més per cada jugador, si fas escala, full, pòquer o repòquer, després es sumen tots el punts i la suma final és el resultat. Guanya qui més punts fa.
Noé Montaña

 Data límit: 7/03/2013

RuletaHi ha 6 boletes, 4 sense color, una vermella i l’altra verda. Estan les 6 al mig i es tira la baldufa, això fa que totes es moguin i així poden caure als forats als quals hi ha números i, depèn la bola que hagi caigut has de fer diferents coses: si et cau la que no té color es suma, la verda es multiplica per dos i es suma i la vermella es multiplica per 2 i es resta, i el que arribi abans al número que s’hagi acordat, per exemple el 200, guanya.
Laia Martí

Data límit: 7/03/2013

Tancar la caixa


Material: un joc de tancar la caixa i dos daus.
Jugadors: els que vulguis (es recomana quatre o menys).
Normes del joc: es col·loquen tots els números oberts cap amunt, el primer jugador tira els daus, i així successivament fins tancar tota la caixa o que no puguis tancar cap número. El joc consisteix en aconseguir tancar tota la caixa, per això es tiren els daus, es sumen els dos nombres dels daus i baixes el número que surt o bé baixes dos números que sumant-los fan el número que t’ha sortit amb els dos daus -si surt el mateix nombre als dos daus pots optar per baixar el nombre que t’ha sortit a un dau. Quan el nombre de números per tancar és sis o inferior pots jugar només amb un dau (és millor jugar amb un dau). Si tires i no pots baixar cap número, s’acaba el torn i li toca al següent, però abans es sumen tots els nombres i es compten com punts negatius. Perd el jugador que té més punts -cada partida els nombres negatius es van sumant-. Es pot jugar per rondes o fins a un nombre de punts.
Noé Montaña

Data límit: 7/03/2013