Criteris avaluació

Els criteris d’avaluació aprovats pel departament d'educació física pel curs 2012/13 són els següents.

Jocs de tauler d'arreu del món:
 • 30 % Participació activa al bloc d’educació física. A mesura que es van presentant les diferents activitats, jocs o exercicis l’alumnat els ha d’anar explicant i fent entrades al bloc descrivint com hem jugat, opinant i valorant l'activitat. Es dóna un termini d'una setmana per a enviar les explicacions dels jocs. És requisit indispensable la presentació d'aquestes activitats per a poder ser avaluat el crèdit.
 • 30 % Cada alumne haurà de construir un seguit de taulers de joc on es valorarà la qualitat, el disseny, l’originalitat i que siguin pràctics de dur i de jugar 
 • 40 % Observació diària del treball de classe. Hi haurà un seguiment constant de la participació, la creativitat i la pràctica.
Com sempre, l'assistència al crèdit és fonamental i les faltes d'assistència s'hauran de justificar. En tot cas, sempre, tothom participarà i jugarà en els diferents jocs proposats.
Es valorarà també l'ús que els alumnes facin de les instal·lacions i del material, així com de la seva sociabilitat i no discriminació cap als companys.
En aquest crèdit tindrà un pes important l’ús de les TAC (aparells digitals, internet, blocs...) és per això que tot el treball anirà enregistrant-se en aquest bloc:
 1. A través d'aquest bloc tindreu l’oportunitat d’anar coneixent nombrosos jocs de tauler d'arreu del món així com d'altres jocs motrius i d'habilitat que s’aniran fent.
 2. Servirà per a complementar la informació que es dóna a classe, incorporant tot de recursos que puguin ser útils per a consultar l'origen o els llocs on més es practiquen aquests jocs, així com els diferents tipus de taulells i les nombroses varietats de formes de jugar.
 3. El bloc, que s’anirà fent entre tots mentre avança el crèdit, servirà per:
 • trobar informació sobre els jocs proposats
 • seguir dia a dia, com una agenda, tot allò que fem a classe
 • disposar d'un banc d'imatges que ajudin a recordar els jocs i, si és el cas, completar els dossiers
 • participar plegats en un projecte comú, col·lectiu, que ha de permetre fer més senzill el treball
 • donar a conèixer allò que fan els alumnes a l’exterior
Es valorarà la presentació de materials, l'elaboració d'objectes i taulers de joc i la creativitat per crear variants a jocs proposats. Per tot plegat cal que l’alulmne/a:
 • enviï al bloc les explicacions dels jocs que es facin
 • descrigui com ha construït cadascun dels seus taulers de joc
 • proposi adreces d'interès de webs i blocs que parlin de jocs d'arreu del món
 • enviï imatges curioses sobres jocs de tauler d’arreu del món (extret de la premsa, postals, revistes...)
 • faciliti adreces d’Internet que complementin les explicacions de les activitats que es fan a classe
Atenció: Els alumnes que no hagin presentat els jocs al bloc, setmanalment, no podran superar la matèria i, per a aprovar-la, hauran de presentar un dossier amb la totalitat d'activitats realitzades. Dossier de classe (cal presentar-lo seguint les pautes que apareixen en aquest bloc, aportant informació sobre l'origen, història o anècdotes d'aquests jocs, els llocs on són més practicats, regles dels jocs, com els han construït o com els podem adaptar, a més de fer una valoració final).